1% podatku

Stowarzyszenie Titum jest organizacją pożytku publicznego.
Przekazując swój 1 % podatku na Titum, pomagasz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością.

  Aby przekazać 1% podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć oraz dane podopiecznego (imię i nazwisko) jeżeli znamy.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „TITUM”
KRS: 0000162837

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% – 1% z Pit 2014

Przykład wypełnienia PIT

 Jeżeli chcieliby Państwo finansowo wspomóc terapię dzieci i młodzieży w Titum prosimy o wpłaty na podane poniżej konto.

Bank PeKaO SA I Oddział w Rzeszowie nr konta :
55 1240 1792 1111 0000 1974 3017

Dziękujemy.