O nas

Titum – Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest realizowanie kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami i problemami rozwojowymi.
Stowarzyszenie powstało w 2003 roku i od tego czasu świadczy pomoc dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin. Organizujemy systematyczną i wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym, autyzmem i ADHD.
Realizujemy projekty PFRON, współpracujemy z MOPS, ROPS i Wydziałem Zdrowia.
Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów, stale rozwijających swoje umiejętności terapeutyczne. Prowadzimy zajęcia mające na celu stymulowanie wszystkich sfer rozwojowych dziecka, z wykorzystaniem dostosowanych do jego potrzeb i możliwości metod terapeutycznych. Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w terapii indywidualnej i grupowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.