Informacja dla terapeutów

Ponawiam prośbę o o wysłanie informacji o sobie do umieszczenia na stronę internetową (godziny, miejsce pracy, adres emaliowy, nr telefonu, opis kwalifikacji, opcjonalnie zdjęcie), co umożliwi dokończenie jej budowy.
Adres: titum.rzeszow@gmail.com